|  |  |  
 
טיפ יומי
בדיקות סקר גנטיות : אנו נותנים את כל המידע על הבדיקות בשיתוף המכונים הגנטיים של"תל השומר" ו"מאיר".
מטכרומטיק לויקודיסטרופי


מחלה תורשתית קשה שסימניה העיקריים מתחילים בסביבות שנה. המחלה גורמת להידרדרות נוירולוגית קשה ופיגור שכלי ובסביבות גיל 3 – 5  הילד נפטר. המחלה שכיחה ביהודים ממוצא תימני. שכיחות הנשאים היא 1:50 אצל תימנים.

ו  1:17 חבנים. בכל החולים אובחנה מוטציה אחת והיא נבדקת בבדיקת הסקר.

ניתן לבצע את הבדיקה לזוגות בהם שני בני הזוג ממוצא תימני מלא או חלקי.

 
|